Naše podjetje izvaja vrtanje vrtin s specialno opremo, ki omogoča vrtanje tako v kompaktnih kamninah kakor tudi v nevezanih sedimentih in zemljinah. Družba je specializirano podjetje za izvajanje raziskovalnih, črpalnih in geotermalnih vrtin.

Glavne dejavnosti podjetja so:

vrtanje vrtin za pitno vodo,

vrtanje vrtin za toplotne črpalke,

vrtanje za geosonde,

geomehansko vrtanje,

strukturno vrtanje za raziskovalne namene,

posebna gradbena dela,

cestno tovorni promet.

Geotehnika Janković d.o.o., IOC Zapolje III/4, Logatec

041 652 713

031 242 694


GEOTEHNIKA JANKOVIĆ D.O.O.
IOC Zapolje III/4
1370 Logatec

Jankovic@geotehnika.si

041/652 713
031/242 694
01/755 32 61
GEOTEHNIKA JANKOVIĆ GEOTEHNIKA JANKOVIĆ GEOTEHNIKA JANKOVIĆ Mail: jankovic@geotehnika.si