Naše podjetje izvaja vrtanje vrtin s specialno opremo,

ki omogoča vrtanje tako v kompaktnih kamninah kakor

tudi v nevezanih sedimentih in zemljinah.

Družba je specializirano podjetje za izvajanje raziskovalnih,

črpalnih in geotermalnih vrtin.

Glavne dejavnosti podjetja so:

vrtanje vrtin za pitno vodo,

vrtanje vrtin za toplotne črpalke,

vrtanje za geosonde,

geomehansko vrtanje,

strukturno vrtanje za raziskovalne namene,

posebna gradbena dela,

cestno tovorni promet.

Geotehnika Janković d.o.o., IOC Zapolje III/4, Logatec

041 652 713

031 242 694


GEOTEHNIKA JANKOVIĆ GEOTEHNIKA JANKOVIĆ GEOTEHNIKA JANKOVIĆ

GEOTEHNIKA JANKOVIĆ D.O.O.

IOC Zapolje III/4

1370 Logatec


Jankovic@geotehnika.si


041/652 713

031/242 694

01/755 32 61

GEOTEHNIKA JANKOVIĆ GEOTEHNIKA JANKOVIĆ GEOTEHNIKA JANKOVIĆ Mail: jankovic@geotehnika.si

-Vrtanje vrtin
Vrtanje vrtin za vodo
Vrtanje vrtin za toplotne črpalke
Vrtanje vrtin za geosonde
Vrtanje vrtin za ponikanje vode
Vrtanje vrtin za ponikovalnico
Vrtanje vrtin za pitno vodo
Vrtanje vrtin za toplo vodo
Vrtanje vodnjakov
Vrtanje vrtin za ribogojstvo
Toplotne črpalke
Vrtine
Vrtanje